Wat zijn aftrekbare kosten als freelancer?

 

U overweegt de overstap naar freelance werken te maken of veranderde onlangs uw statuut, en vraagt zich af welke beroepskosten u mag aftrekken van de belastingen die u betaalt? De regels die de fiscus erop nahoudt zijn vaak ingewikkeld en veranderen snel.

Wat zijn beroepskosten?

Beroepskosten zijn kosten die u maakt in functie van uw beroep. Om deze uitgaven te kunnen weerleggen, kijkt de fiscus naar de aankoopdatum en of deze al dan niet verband houden met uw beroepsactiviteit. Deze kosten dient u uiteraard te bewijzen met facturen, bonnetjes, onkostennota’s,…. Denk maar aan:

  • restaurantkosten (69%), relatiegeschenken (50%),… zijn deels aftrekbaar
  • Telefoonabonnement, bureau- en kantoorbenodigdheden, boekhoudkosten, VPAZ,… zijn integraal aftrekbaar
  • Auto, laptop, smartphone … zijn investeringen die je kan afschrijven. De aanschafkosten verdeel je over verschillende jaren.
  • Onderneemt u vanuit uw eigen woning, dan kan u een deel van uw huisvestingskosten inbrengen (elekticiteit, water, gas, huur…);
  • Als freelancer kan u uiteraard ook uw sociale bijdragen aftrekken, net als uw aansluiting bij het verzekeringsfonds en het inschrijvingsgeld dat u aan de KBO betaalt.

 

Wat is het verschil tussen werkelijke en forfaitaire beroepskosten?

Een freelancer kan 30% van de brutowinst (omzet – kosten) aftrekken als forfaitaire kost, na aftrek van de sociale bijdragen en het VAPZ, op voorwaarde dat die de grens van € 4.920,00 niet overschrijden. Voor de meeste freelancers lopen de kosten echter hoger op en loont het om voor de werkelijke kosten te kiezen.

Bent u zelfstandige in bijberoep, dan kan u per activiteit kiezen. Geniet u als werknemer bijvoorbeeld al van een gsm met telecomabonnement, een laptop en een bedrijfswagen, dan kiest u hoogstwaarschijnlijk voor de forfaitaire kosten gezien het grootste deel van uw kosten al via de extralegale voordelen die uw werkgever u aanbiedt, gedragen worden. Uw werkgever wordt op deze extralegale voordelen belast via het VAA. Consulteer altijd een boekhouder om op zeker te spelen, hij kijkt dan welk systeem het meest voordelig voor u is. Kiest u voor de werkelijke beroepskosten, dan is de kans groot dat er controle komt en bepaalde kosten verworpen worden. Bij forfaitaire kosten is dit niet het geval. Is het verschil tussen uw forfaitaire en werkelijke kosten miniem, betaal dan voor alle zekerheid de forfaitaire beroepskosten.

Welke risico’s gaan gepaard met de verschillende soorten aftrekbare kosten?

Als u controle krijgt van de fiscus en er geconstateerd wordt dat u bepaalde kosten probeerde in te brengen die in principe weinig met uw beroepsactiviteit te maken hebben, dan kan de fiscus weigeren deze kosten te laten meetellen. Uw belastbare basis wordt dan verhoogd.

Overweegt u als freelancer aan de slag te gaan in bij- of hoofdberoep?

Wij adviseren u graag! Contacteer ons om uw afspraak vast te leggen.