Alles wat bouwbedrijven moeten weten over Checkinatwork

In de bouwwereld is veiligheid geen keuze maar een absolute must. Om een veilige werkomgeving te garanderen, legt de overheid strikte regelgevingen en voorschriften op waaraan bouwbedrijven moeten voldoen. Checkinatwork vergemakkelijkt de naleving daarvan met een handig registratiesysteem. Wij maken er al jaren gebruik van voor onze klanten en lichten de werking graag toe.

Checkinatwork, c’est quoi precies?

Met het oog op veilige en gezonde werven, introduceerde de Belgische overheid in april 2014 een nieuwe wetgeving omtrent aanwezigheidsregistratie bij bouwprojecten. Werkgevers moeten werkkrachten die actief betrokken zijn bij werken in onroerende staat, zoals bouw- en wegenwerken, op een correcte manier registreren. Het gaat hierbij om:

  • werken van meer dan € 500.000 excl. btw op Belgisch grondgebied
  • alle soorten werknemers: niet alleen hoofdaannemers en onderaannemers maar ook interimarbeiders en stagiairs

Dankzij Checkinatwork kan dit op een efficiënte manier verlopen. Het registratiesysteem is online beschikbaar voor zowel werkgever als werknemer. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij beide partijen. Er moet onderling afgesproken worden wie de registratie doet, en beide partijen kunnen controleren of de registratie gebeurd is. Het systeem vereist dat alle werknemers en bezoekers zich registreren bij aankomst én vertrek op een bouwplaats.

Waarom Checkinatwork gebruiken?

Naast het waarborgen van de veiligheid, heeft Checkinatwork tot doel de eerlijke concurrentie op bouwplaatsen te verbeteren. Door een gedetailleerd overzicht te creëren van wie er op een bouwplaats aanwezig is, kunnen ongevallen beter worden voorkomen en inspecties gemakkelijker uitgevoerd. Bovendien helpt het systeem bij de bestrijding van sociale dumping en zwartwerk in de bouwsector.

Ook om boetes te voorkomen!

Checkinatwork is een verplichte tool. Het niet naleven van de regelgeving kan leiden tot aanzienlijke boetes. Die variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Als bouwbedrijf is het dus van vitaal belang ervoor te zorgen dat Checkinatwork correct toegepast wordt.

Hoe gaat Borgn te werk om Checkinatwork voor bouwbedrijven op te volgen?

Om bouwbedrijven te ondersteunen, leidt het team van Borgn het gebruik van Checkinatwork in goede banen. Daarbij hanteren we een werkwijze volgens drie stappen:

  1. Automatisatie

Een optimale workflow is ons stokpaardje. Daarom maken we gebruik van speciale Checkinatwork-softwareprogramma’s die het registratieproces vereenvoudigen en de naleving vergemakkelijken.

Robaws is onder meer een tool waarin een duidelijke overview van de planning en alle aanwezigen op een bouwplaats kan worden gemaakt. Als er een eigen bedrijfssoftware voorhanden is, raadplegen we de planning op die manier. Zoniet, dan vragen we dit dagelijks op bij de werfleider of zaakvoerder.

De check-ins kunnen op verschillende manieren bijgehouden worden. Bijvoorbeeld via GeoDynamics of rechtstreeks via de Checkinatwork-sites van de overheid. Werkt u met onderaannemers? Ook hun aanwezigheid kunnen we doorgeven aan Checkinatwork mits we over een ondernemingsnummer, rijksregisternummer/INSZ-nummer beschikken.

  1. Monitoring

Uiteraard dient het registratieproces regelmatig gecontroleerd te worden. Wij zien erop toe dat het systeem gehandhaafd wordt en trekken aan de alarmbel indien nodig.

De verantwoordelijke voor uw registratie kan dagelijks, of wekelijks op maandag met een tussentijdse controle op woensdag, de nodige zaken in orde brengen. Zijn er aanpassingen in uw planning m.b.t. Checkinatwork? Dan kan u deze steeds doorgeven via Whatsapp, waarop wij snel kunnen schakelen. Indien wij ’s ochtends nog geen planningsinfo ontvangen hebben, sturen we zelf een reminder om zeker te zijn dat we over de correcte gegevens beschikken.

  1. Up-to-date blijven

Ten slotte houden wij de vinger aan de pols zodat u er zeker van kan zijn dat eventuele wijzigingen of updates in de Checkinatwork-regelgeving tijdig opgenomen worden in uw systeem. In dat geval rekent u op ons om de nodige aanpassingen in het registratieproces door te voeren.

Ontzorging bij de aanwezigheidsregistratie in uw bouwbedrijf? Borgn staat er graag voor in. Neem gerust contact op voor een kennismaking!