Enkel teamwork bij Borgn!

Als klant bij Borgn krijgt u altijd een volledig team ter beschikking; geen individuele dossierbeheerder/medewerker.

We kiezen bewust voor deze manier van werken omdat dit heel veel voordelen biedt aan onze klanten:

  • Door het dagelijks in gesprek kunnen gaan met elkaar, bevorderen we de uitwisseling van kennis en ideeën. Kennisdeling verbetert niet alleen de kwaliteit van ons werk, maar ook de persoonlijke groei van onze medewerkers.
  • Het geheel is groter dan de som der delen. Iedere medewerker van Borgn draagt bij aan het optimaliseren van onze werkprocessen of administratieve flows. Wekelijks bekijken we hoe we vlotter en efficiënter kunnen werken.
  • Door samen te werken in een team kunnen taken worden verdeeld en kan iedere medewerker zich bezighouden met de taken die het beste past bij zijn/haar expertise. Dit leidt tot een kwalitatief beter en sneller resultaat.
  • Samenwerken in een team zorgt ervoor dat we sneller kunnen reageren op vragen of knelpunten.
  • De medewerkers van Borgn worden constant aangemoedigd om nieuwe vaardigheden aan te leren. Met interne opleidingen/trainingen trachten we onze zeer uitgebreide knowhow up-to-date te houden.
  • Tijdens drukke periodes kunnen we tijdelijk meerdere medewerkers inzetten bij onze klanten. Optimale flexibiliteit is door ons team dus een extra troef!

Uitgebreide kennis, efficiëntie, snellere aanpak, flexibiliteit, … zorgen ervoor dat we steeds beter voldoen aan de wensen van onze klanten!