Het crisis-overbruggingsrecht in 2021: wanneer heeft u er recht op?

Van maart tot december 2020 werden voor alle overbruggingsrechten samen in totaal meer dan twee miljoen aanvragen verwerkt. Dat indrukwekkende cijfer duidt op de grote hulpnood van zelfstandigen naar aanleiding van COVID-19. David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo’s, kondigde daarom eind december aan dat hij het crisis-overbruggingsrecht in 2021 wilde herzien en verbeteren om alle zelfstandigen voldoende te kunnen ondersteunen. Dat resulteerde in twee pijlers.

Dubbele uitkering bij verplichte sluiting

Allereerst werd groen licht gegeven voor de verlenging van het dubbele overbruggingsrecht na 31 januari. Nog zeker tot en met 28 februari 2021 genieten zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken door beslissingen van de overheid van een dubbele uitkering:

  • 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast
  • 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige


De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep toegang.

De voorwaarde: u moet uw activiteiten geheel of gedeeltelijk onderbreken. Dat betekent dat ook wanneer u take away of click & collect organiseert, u recht heeft op die dubbele uitkering. Een overzicht van alle soorten activiteiten die in aanmerking komen voor het crisis-overbruggingsrecht vindt u op de website van Unizo.

Tijdelijke ondersteuning bij inkomstenverlies

Wanneer u als zelfstandige nog actief bent, maar economisch getroffen wordt de COVID-19-crisis, kan u eveneens op ondersteuning rekenen. In dat geval blijven devoorwaarden voor de toekenning van een overbruggingsrecht infebruari dezelfde als in januari: u moet een omzetdaling van 40% kunnen aantonen tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor u de uitkering aanvraagt, in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019. De steun bij inkomstenverlies bedraagt:

  • 1.614,10 euro voor een zelfstandige met gezinslast
  • 1.291,69 euro voor een alleenstaande zelfstandige


Hoe vraagt u het crisis-overbruggingsrecht aan?

U kan voor de aanvraag van eender welk overbruggingsrecht aankloppen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Voor elke maand zal u een afzonderlijk aanvraagformulier moeten invullen, telkens met de vermelding van uw omzetcijfers. Voor de maanden januari tot en met maart 2021 kan u ten laatste op 30 september 2021 een aanvraag indienen.

Stay updated: de wetgeving rond het crisis-overbruggingsrecht zal hoogstwaarschijnlijk nog verder evolueren. We houden verdere wijzigingen graag voor u bij in deze blogpost.

Krijgt u moeilijk klaarte geschept tussen alle steunmaatregelen? U kan steeds met al uw vragen bij Borgn terecht!