Personeelsadministratie verzorgd door Borgn: een overzicht van onze diensten

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf heeft u aan uw personeelsadministratie een dikke kluif. Het is dan ook een uiteenlopend begrip waar heel wat activiteiten onder vallen. Ik vertel u graag meer over hoe Borgn u kan ontzorgen op vlak van uw loon- en personeelsadministratie.

Personeelsadministratie: een belangrijke taak binnen uw bedrijf

Uw personeelsadministratie is één van de belangrijkste taken binnen uw organisatie: de lonen moeten maandelijks op tijd aan uw werknemers uitbetaald worden en de administratieve verplichtingen binnen de sociale wetgeving kan u niet zomaar naast u neerleggen. Wat kan Borgn voor u betekenen op vlak van loon- en personeelsadministratie? U leest het hieronder.

Personeelsadministratie bij aanwerving nieuwe medeweker

Heeft u na een reeks sollicitatierondes de juiste kandiaat geselecteerd en bent u tot een akkoord gekomen over de voorwaarden? Dan gaat Borgn aan de slag:

  • Wij verzamelen bij uw nieuwe personeelslid alle nodige informatie voor het sociaal secretariaat.
  • Wij regelen alle extralegale voordelen die u aan uw werknemer toekent: GSM, bedrijfswagen, maaltijdcheques, groepsverzekering…
  • Wij brengen alle nodige licenties en abonnementen in orde zodat uw werknemer vlot van start kan gaan.
  • Alle nodige verzekeringen worden op de hoogte gebracht.
  • Wij maken een digitaal dossier met alle documenten en gegevens van uw nieuwe personeelslid.

Hetzelfde geldt voor werknemers waarvan u afscheid neemt: ook in dit geval brengen wij alle nodige instanties op de hoogte en zorgen we voor een vlotte administratieve afhandeling (aflevering C4, vakantie-attest…).

Loonadministratie

Uw payroll ziet er steeds een beetje anders uit: afhankelijk van onder andere de opgenomen vakantie, eventuele ziektedagen en gemaakte bedrijfskosten wijzigt deze elke maand. Het is een secuur werkje waarbij uw aandacht niet mag verslappen. Borgn treedt op als contactpersoon tussen uw personeelsleden en het sociaal secretariaat om elke maand een correcte payroll te garanderen:

  • Wij registreren vakantiedagen, klein verlet, ziektedagen, overuren…
  • Dienstreizen worden doorgegeven voor een precieze terugbetaling van de gemaakte kosten en de gepresteerde uren.
  • Eventuele terug te betalen kosten aan uw werknemers worden aangegeven.
  • We zorgen voor een doorgave van persoonlijke wijzigingen zoals adreswijziging, wijziging van het uurrooster, aanpassing in de loonvoorwaarden…

Borgn kan u ook boekhoudkundige ondersteuning bieden of u ontzorgen op vlak van algemene administratie. Contacteer mij gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.