Pro’s en contra’s van thuiswerken

Hoe (contra)productief is thuiswerken?

Thuiswerken zit in de lift. Bepaalde werkgevers staan er weigerachtig tegenover terwijl het bij andere bedrijven al volledig ingeburgerd is. Als freelancer is thuiswerken mijn tweede natuur. Vanuit mijn persoonlijke ervaring zet ik de pro’s en contra’s van thuiswerken op een rijtje. Ik geef ook mee hoe je de valkuilen kunt vermijden.

De ene kant

  1. No stress. Je mijdt het woon-werkverkeer en ervaart minder fileleed.  
  2. Lekker groen. Elke kilometer die niet gereden wordt, is een gewonnen kilometer. Thuiswerken is niet alleen beter voor het milieu maar heeft ook een grote impact op mobiliteit. Een win-winsituatie dus.
  3. Minder afleiding. Talloze studies tonen aan dat thuiswerken een grotere productiviteit met zich meebrengt. Doordat er geen collega’s je komen storen, werk je geconcentreerder waardoor je meer werk kunt verzetten in dezelfde tijdspanne.
  4. Betere work-life-balance. De tijd die je normaal in de wagen of op de trein besteedde, kan je nu aan je gezin of je hobby spenderen. Ouders hebben zo de kans om hun kinderen naar school te brengen of een uurtje te sporten na het werk. Je bent meer baas over je tijdsbesteding en de planning ervan.

De andere kant

  1. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Hoe ga je communiceren en op welke uren ben je beschikbaar? Goede afspraken maken goede vrienden.
  2. Als je niet oplet, kan het een eenzaam bestaan zijn. Vang het gebrek aan collega’s op door op regelmatige basis vergaderingen en klantenbezoeken in te plannen. Afspreken met andere telewerkers of in een coworkspace werken kan natuurlijk ook soelaas bieden.
  3. Van thuis uit werken maakt het moeilijker om je werk van je af te zetten. Een vaste routine aanhouden kan hierbij helpen. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je na een bepaald uur je mails niet meer checkt.
  4. Maak je vrienden of familie duidelijk dat thuiswerken niet gelijkstaat aan niet werken. Jij beslist zelf wanneer je gebruik maakt van je vrijheid. Laat anderen die beslissing niet maken voor jou. 

Zo werkt thuiswerken

Thuiswerken werkt perfect voor mij. Toch vind ik het belangrijk om bij de start van een project of samenwerking langs te gaan bij de klant thuis of op kantoor. Zo leren we elkaar kennen en kan alle informatie gemakkelijk worden doorgegeven. We kunnen elkaar vragen stellen en duidelijke afspraken maken over hoe de communicatie zal verlopen.

Bepaalde opdrachten vergen onderlinge afstemming en worden beter op kantoor uitgevoerd. Er moet rekening gehouden worden met de aard van het project of werk. Uiteraard gebeurt dat allemaal in overleg met de klant.

Interesse om met mij samen te werken? Laat van je horen!