Verhoogde investeringsaftrek verlengd: uw facturatie digitaliseren? Do it now!

Investeert u als onderneming in de uitbreiding van uw activiteiten, dan kan u onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Op 6 november besliste de federale regering om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen tot eind 2022. Het gaat onder meer over digitale, energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen.

Om kmo’s ook tijdens de coronacrisis aan te moedigen tot productieve investeringen, werd het basistarief voor de investeringsaftrek vorig jaar opgetrokken van 8% tot 25%. Komt uw onderneming in aanmerking, dan kan u tot 25% van uw investering terugkrijgen. Dat verhoogd fiscaal voordeel was initieel geldig tot 31 december 2020, maar intussen besliste de regering de maatregel nog tot eind 2022 aan te houden.

Wie komt in aanmerking voor een investeringsaftrek?

Afhankelijk van de soort investering is de investeringsaftrek van toepassing op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van een kleine vennootschap. Een kleine vennootschap mag slechts één van de volgende drie criteria overschrijden:

  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000
  • Balanstotaal: € 4.500.000

Vzw’s komen dus niet in aanmerking.

Voor welke investeringen kan u een verhoogde aftrek krijgen?

In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat verkregen zijn en om nieuwe immateriële vaste activa. Activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt of niet afschrijfbaar zijn, komen niet in aanmerking.

Digitale investeringen

In de eerste plaats kan u een verhoogde aftrek genieten als u investeert in het uitrollen van een digitaal betalings- en facturatiesysteem, iets wat we bij Borgn niet genoeg kunnen toejuichen!

Overschakelen naar de e-factuur maakt factureren niet alleen gemakkelijker maar ook efficiënter. Een programma zoals Microsoft Business Central is specifiek ontwikkeld om u als ondernemer administratief te verlichten. Ze laten u toe offertes snel om te zetten in facturen, geven een beter zicht op openstaande betalingen en de financiële gezondheid van uw bedrijf, om nog maar te zwijgen van alle zware ringmappen en papierstapels die u dankzij een digitaal systeem achterwege kan laten. Lees hier onze tips voor een eenvoudige, digitale boekhouding.

De aanschaf van digitale systemen die informatie- en communicatietechnologie beveiligen, valt eveneens binnen deze categorie. Hebt u nog geen witte kassa of denkt u aan een webshop voor e-commerce? The time is now: ook in die gevallen profiteert u momenteel van een aftrekpercentage van 25%.

Investeringen in beveiliging

Verder voorziet de maatregel in investeringen voor de beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen, weliswaar enkel als u een kleine vennootschap heeft. Wilt u bijvoorbeeld uw kantoor voorzien van een nieuw alarmsysteem en inbraakwerend glas of schaft u een kassa met beschermkap aan? Dan kan u rekenen op een fiscaal voordeel.

Let wel: alarmsystemen in bedrijfsvoertuigen moeten geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. Op de factuur moet de installateur duidelijk vermelden dat het materiaal gecertificeerd is volgens het INCERT-kwaliteitslabel of een gelijkaardige kwaliteitsnorm.

Energiebesparende investeringen

Natuurlijke en kleine vennootschappen kunnen ook voor energiebesparende investeringen het percentage van 25% toepassen. Daaronder vallen onder meer investeringen in energierecuperatie, de beperking van energieverlies en het gebruik van hernieuwbare energie. Een volledig overzicht van alle categorieën raadpleegt u hier.

Investeringen in verluchtingssystemen
Specifiek voor de horeca geldt de verhoogde investeringsaftrek op rookafzuigsystemen, alsook op verluchtingssystemen in een rookkamer.

Overige milieuvriendelijke investeringen

Wie investeert in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën die het negatieve effect op ons leefmilieu proberen te beperken, kan in aanmerking komen indien er zich binnen het bedrijf een R&D-afdeling bevindt. Om het milieuvriendelijk karakter van de investering te bewijzen, moet bij de belastingaangifte een speciaal attest gevoegd worden. Dat kan u aanvragen via het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Kan in deze context ook interessant zijn: investeringen met betrekking tot de productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen vallen niet onder de verhoogde aftrek. Ze geven echter wel recht op een aftrek van 3% voor alle vennootschappen.

Vragen over de verhoogde investeringsaftrek of hulp nodig bij uw aanvraag? Contacteer ons gerust voor een gesprek!