Wat is de kmo-portefeuille en hoe maakt u er gebruik van?

In 2020 maakten bijna 60.000 ondernemers gebruik van de kmo-portefeuille, waarmee bedrijven subsidies kunnen krijgen voor opleiding en advies. Hoe u zo’n aanvraag indient of zelf erkend wordt als dienstverlener? Wij zorgen graag voor de nodige toelichting!

De kmo-portefeuille: een financieel steunmiddel voor bedrijfsoptimalisatie

De kmo-portefeuille is een subsidie die het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) toekent aan ondernemers die de kwaliteit van hun onderneming willen verbeteren door de aankoop van bepaalde diensten. Dat kunnen opleidingen of adviesdiensten zijn: onder meer consultancybureaus die adviseren rond finance, strategie, technologie, HR en communicatie kunnen erkend worden als dienstverlener voor de kmo-portefeuille.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Beiden kunnen maximaal € 7.500 aan subsidies ontvangen op jaarbasis.

Uw onderneming komt in aanmerking voor een subsidie via de kmo-portefeuille als die voldoet aan deze vijf voorwaarden:

  • Uw onderneming is een kmo of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest, waar ook uw werknemers aan de slag zijn.
  • U bent actief in de privésector. Een eventuele overheidsparticipatie moet minder dan 25% bedragen.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Hoe dient u een subsidieaanvraag voor de KMO-portefeuille in?

Wilt u een subsidie aanvragen voor een opleiding of adviesdienst? De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt online via het e-loketondernemers. Als u voor het eerst een subsidieaanvraag doet, zal u uw onderneming nog moeten registreren.

Daarna klikt u eenvoudig op de roze knop op de website van de kmo-portefeuille en meldt u zich aan met uw onderneming. Volg de gevraagde stappen, van het invullen van uw NACE(BEL)-code tot de details over het project waarvoor u een subsidie aanvraagt. De aanvraag wordt automatisch goedgekeurd waarna u het projectnummer en alle stortingsgegevens krijgt die u nodig heeft om het resterende bedrag voor de dienst die u aankoopt te betalen.

Belangrijk om te weten is dat elke subsidieaanvraag ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties moet worden ingediend. Geen tijd om dat allemaal te regelen? Dan kan u natuurlijk altijd Borgn inschakelen.

Hoe wordt uw onderneming een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille?

Geeft uw onderneming zelf advies of opleidingen aan andere bedrijven? Dan kan u zich laten erkennen als dienstverlener voor de kmo-portefeuille om het voor uw klanten mogelijk te maken een subsidie aan te vragen. Zo regelden wij de aanvraag voor Arcade Business Consultancy, die succesvol geregistreerd werd voor hun diensten in digitale procesoptimalisatie.

Om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille geregistreerd te kunnen worden, moet u voldoen aan vier voorwaarden:

  • U hebt een ondernemingsnummer.
  • U hebt een rekeningnummer in SEPA-formaat (IBAN-rekeningnummer met BIC-code).
  • U bent zelf geen auditbureau.
  • U voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille-norm, zoals die hier omschreven zijn.

Komt u in aanmerking? Meld u aan in de kmo-portefeuille via de knop ‘Login Dienstverleners’ en geef aan in welke dienst u actief wenst te zijn als dienstverlener. U zal ook een ‘verklaring op eer’ moeten afleggen. Vervolgens dient uw onderneming een audit te doorlopen bij een bekend auditbureau, dat een rapport zal opstellen en dat overmaakt aan het VLAIO.

Op basis van het auditrapport beslist het VLAIO of u erkend wordt als dienstverlener en bij een positief resultaat ontvangt u een attest voor een periode van 5 jaar. De volledige registratieprocedure duurt vier tot zes weken. Uiteraard rekent u op Borgn om die van begin tot einde voor u op te volgen: van aanmelding tot de aanstelling van een auditbureau ontzorgen we u waar mogelijk.

Ondersteuning nodig bij de verwerking van uw subsidie- of erkenningsaanvraag? Stuur ons gerust een bericht.