8 administratieve verplichtingen die u hebt als startende zelfstandige aannemer

Bent u zot van ‘den bouw’ en start u binnenkort als zelfstandige aannemer? Dan dient u eerst wat administratieve formaliteiten te vervullen. Weet u niet welke papieren u zeker in orde moet brengen? Geen nood: Borgn is helemaal thuis in administratie én in de bouwsector. We helpen u graag op weg met een gestructureerd stappenplan!

1. Financieel en boekhoudkundig opstarten

Ten eerste gaat u best ten rade bij een boekhouder om uw financieel plan op te stellen of af te checken: is er voldoende startkapitaal, zijn de kosten goed ingeschat, is de vooropgestelde winst haalbaar? Daarnaast bent u als zelfstandige verplicht om een boekhouding te voeren en is het aangewezen om daarvoor een boekhouder te raadplegen, zelfs als het om een vereenvoudigde boekhouding gaat.

2. Een bankrekening openen

Zoals we al meegaven in onze blogpost rond starten als zelfstandige, hebt u een rekening nodig die uitsluitend voor uw handelsactiviteit dient. Wanneer u een vennootschap opricht, moet het opgevraagde deel van het kapitaal op die rekening gestort worden voordat de notaris de oprichtingsakte kan verlijden. De bank bezorgt dan eerst een attest aan de notaris ter bevestiging dat het vereiste kapitaal aanwezig is.

3. Inschrijven in de KBO

Iedere persoon die een handelsactiviteit wil uitoefenen moet zich inschrijven in

de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat doet u bij een erkend ondernemingsloket met volgende gegevens:

  • uw rijksregisternummer,
  • de naam en het adres van uw onderneming,
  • de activiteiten die u zal uitoefenen en vanaf welke datum
  • de oprichtingsakte (bij een vennootschap),
  • het rekeningnummer van uw onderneming.

Indien u een eenmanszaak start, ontvangt u uw ondernemingsnummer van de KBO. In het geval van een vennootschap krijgt u het nummer toegekend bij de neerlegging van de oprichtingsakte door de notaris. Uw inschrijving in de KBO kost 89,50 euro.

4. Inschrijven bij de btw-administratie

Vooraleer u uw bouwactiviteit kan starten, zal uw ondernemingsnummer als identificatienummer geactiveerd moeten worden door de btw-administratie. Die activatie gebeurt officieel bij een btw-controlekantoor, maar in de praktijk regelt uw boekhouder of het ondernemingsloket dit vaak in één keer. Onze tip: vraag uw btw-nummer zo snel mogelijk aan zodat uw eerst aankoopfacturen correct opgemaakt kunnen worden.

5. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het kan zijn dat uw ondernemingsloket tegelijk een sociaal verzekeringsfonds is en dat uw aansluiting dus samen met uw KBO-inschrijving geregeld wordt.

6. Ziekenfonds inlichten

Wanneer u zich als zelfstandige aannemer gaat vestigen, is het belangrijk dat u uw ziekenfonds hiervan op de hoogte brengt. Uw ziekenfonds zal u vragen om een attest van uw sociaal verzekeringsfonds in te dienen.

7. Aansluiten bij het WTCB

Als bouwonderneming bent u in sommige gevallen verplicht een jaarlijkse bijdrage te storten aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), dat afhankelijk van uw activiteiten wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt. Na uw inschrijving zal de KBO u op de hoogte brengen of uw zaak in aanmerking komt voor aansluiting bij het WTCB.

8. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten

Een verzekering voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verplicht voor alle bouwwerven. Wanneer u materiële of fysieke schade aan klanten of derden berokkent, wordt die via deze verzekering gedekt.

9. Verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten

Sinds 2018 zijn aannemers net zoals architecten en andere bouwprofessionals tien jaar lang aansprakelijk voor ernstige fouten die zich tijdens het bouwproces zouden voordoen (– als het gaat om woningbouw). Daarvoor kan u een individuele polis afsluiten of een gezamenlijke verzekering met de andere partners die meewerken aan een bepaald project.

10. Bonus: aanvullende verzekeringen

Om op safe te spelen, kan u nog een aantal verzekeringen nemen die niet verplicht maar wel aan te raden zijn zoals een pensioens- en gewaarborgde inkomensverzekering. Wilt u personeel te werk stellen? Dan bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Graag een administratie-expert bij de hand bij de opstart van uw activiteiten als zelfstandige annemer? Wij helpen u graag op weg! Contacteer ons ons gerust voor advies of volledige ontzorging.